làm đẹp nhanh chóng, Author at Làm đẹp theo xu hướng thẩm mỹ