Làm đẹp hiệu quả, Author at Làm đẹp theo xu hướng thẩm mỹ