Làm Đẹp Mỗi Ngày, Author at Làm đẹp theo xu hướng thẩm mỹ